Välkommen till ditt nya hem där du får sätta din egen prägel

Nu släpper vi 13 byggklara tomter i Tun 1 Steninge Slottsby där du fritt kan välja husleverantör och sätta din egen prägel på ditt boende inom ramen för gestaltningsprogrammet.

I Steninge Slottsby Tun 1 säljer Sweproperty tomter som gör det enkelt för dig att börja bygga ditt drömhus. Byggklara, plana tomter där kostnaden för markarbeten redan är tagen, det som återstår till dig är att finplanera din tomt när huset är byggt. I priset ingår även anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt att tomrör för fiber finns framdraget för framtida anslutning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

You have Successfully Subscribed!