Den provisoriska förskolan ”Slottsbyns förskola” är nu igång och drivs av TP Förskolor AB. Förskolan ligger i skogsbrynet bakom Stenladan och har plats för 20 barn. Platserna förmedlas av Sigtuna kommun.

Grundskola och förskola mitt i byn

Inom Steninge slottsby är det gångavstånd till det mesta, så även till grundskolan och förskolan.

Curahill, som äger fastigheten, projekterar och förbereder för en förskola om 6 avdelningar och en två parallellig grundskola för årskurs F-6. Mycket tid har lagts på att skapa en utvecklande utevistelsemiljö för både mindre och större barn. En mindre idrottshall och en utomhusplan kommer skapa förutsättningar för rörelse året runt.

Läget på skolan, med dess natursköna område, mitt i Slottsbyn kommer att vara svårslaget. Breda gång- och cykelvägar borgar för säker transport till och från skolan.

Tillsammans med arkitekten har ett gestaltningsprogram arbetats fram för att bevara och förstärka Slottsbyns karaktär, där skolgården öppnar sig mot skogen och mot gatuvyn visar på skolans betydelse för ett samhälle. Ett antal aktörer för både grundskolan och förskolan har visat intresse för att driva verksamheterna.

Curahills nästa steg är att slutföra diskussionerna med samarbetspartners som ger alla barn bästa möjliga förutsättningar för en bra och lärorik skolgång i Steninge slottsby.

Här ovan syns deras visionsskisser för hur det kommer se ut när det är färdigt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

You have Successfully Subscribed!