Den provisoriska förskolan ”Slottsbyns förskola” är nu igång och drivs av TP Förskolor AB. Förskolan ligger i skogsbrynet bakom Stenladan och platserna förmedlas av Sigtuna kommun.

Grundskola och förskola mitt i byn

Inom Steninge slottsby är det gångavstånd till det mesta, så även till grundskolan och förskolan.

Läget på den planerade skolan, med dess natursköna område, mitt i Slottsbyn är svårslaget. Breda gång- och cykelvägar borgar för säker transport till och från skolan.

Tillsammans med arkitekten har ett gestaltningsprogram arbetats fram för att bevara och förstärka Slottsbyns karaktär, där skolgården öppnar sig mot skogen och mot gatuvyn visar på skolans betydelse för ett samhälle.

 

Uppdatering kring förskola och grundskola i Steninge slottsby (januari 2023).

Under 2022 förvärvade Altura fastigheter skoltomten av Curahill med en ambition om att skapa en förskola för 120 barn, en grundskola F-9 för 600 barn samt en tillhörande idrottshall att tas i bruk augusti 2024. Sedan köpet har Altura arbetat intensivt med att förverkliga detta, i såväl nära samverkan med Sigtuna kommun som den tilltänkta skoloperatören. Utformningen av skolan har redan gjorts om ett par gånger och på grund av omständigheter utanför projektets kontroll, såsom den rådande osäkerheten kring materialpriser, kommer det tyvärr att behövas ytterligare ett omtag. Den nya målsättningen är att förskolan, skolan och idrottshallen ska bli klar till augusti 2025.

Nuvarande förskola kommer att bedrivas tills den permanenta förskolan tas i bruk.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

You have Successfully Subscribed!