Den provisoriska förskolan ”Slottsbyns förskola” är nu igång och drivs av TP Förskolor AB. Förskolan ligger i skogsbrynet bakom Stenladan och platserna förmedlas av Sigtuna kommun.

Grundskola och förskola mitt i byn

Inom Steninge slottsby är det gångavstånd till det mesta, så även till grundskolan och förskolan.

Läget på den planerade skolan, med dess natursköna område, mitt i Slottsbyn kommer att vara svårslaget. Breda gång- och cykelvägar borgar för säker transport till och från skolan.

Tillsammans med arkitekten har ett gestaltningsprogram arbetats fram för att bevara och förstärka Slottsbyns karaktär, där skolgården öppnar sig mot skogen och mot gatuvyn visar på skolans betydelse för ett samhälle. Ett antal aktörer för både grundskolan och förskolan har visat intresse för att driva verksamheterna.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

You have Successfully Subscribed!