Vi välkomnar TP-Förskolor AB som öppnat ”Slottsbyns förskola” till Steninge slottsby!

TP förskolor startade som TäbyPedagogerna med 16 förskolor i Täby redan 2001. Sedan dess har bolaget öppnat flera förskolor i Täby och även i andra kommuner samt kontinuerligt vidareutvecklat pedagogik, arbetssätt och idéer. TP ingår sedan 2009 i Atvexagruppen. TP Förskolor har 20 års erfarenhet av att driva förskolor – alltid med god omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för alla barn, enligt förskolans läroplan (Lpfö 18) säger Barbro Holmberg på TP.

Det koncept TP arbetar efter skapar utforskande och utmanande miljöer som inbjuder till kreativitet, skapande, lek och reflektion så att barnen intresse för sitt lärande stärks och stimuleras. I utbildningen utmanas barnen genom att få problematisera, utforska och reflektera tillsammans med den vuxne som stöd.

I Steninge slottsby öppnar nu TP ”Slottsbyns förskola” som har stora rymliga och handikappanpassade lokaler och ligger mitt i slottsbyn precis bakom STENLADAN och Logen. Gården utanför förskolan är en ”skogstomt” med en planare del och sandlåda på framsidan och lite mer kuperat på baksidan med träd och buskar.

Slottsbyns förskola har idag plats för 20 barn och platserna förmedlas via Sigtuna kommuns barnomsorgskö.

Läs mer om TP-förskolor HÄR.
Läs mer om Sigtuna kommuns barnomsorg HÄR

Rektor för Slottsbyns Förskola är Christin Lundberg, telefon: 070-7544338
E-post: christin.lundberg@tpforskolor.se
Besöksadress: Steninge Slottsväg 158, Märsta

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

You have Successfully Subscribed!