Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Steninge Slottsby

Boende och varande i historisk slotts- och kulturmiljö.

Steninge Bostadsutveckling förvärvar större markområde i Steninge Slottsby

Steninge Slottsby i Sigtuna, ett stadsutvecklingsprojekt omfattande ca 650 bostäder och ett utvecklat besöksmål, har sålt mark till nybildade Steninge Bostadsutveckling AB.

Stort intresse bland byggherrar för Steninge Slottsby

Steninge Slottsby i Sigtuna, ett nytt stadsutvecklingsprojekt omfattande över 600 bostäder och ett utvecklat besöksmål, har påbörjat försäljning av tomter. Hörnstenarna i projektet är god gestaltning, hållbarhet, mat- och trädgårdskultur.

Driva verksamhet i Steninge Slottsby

När Steninge Slottsby byggs blir Stenladan, logen och byns nya torgpark, den centrala mötesplatsen i byn och hjärtat i utflyktsmålet.

Gestaltningsprogram klart för Steninge Slottsby

Nu är gestaltningsprogrammet för Steninge Slottsby klart. Det beskriver hur byn ska utformas och vi är mycket nöjda, Steninge Slottsby kommer att bli fantastiskt fint.