Ridanläggning

Till sommaren 2018 räknar vi med att ridanläggningen i Steninge Slottsby är igång. Det blir ett lite mindre stall med 35-45 boxplatser, ett separat ridhus samt hagar för utevistelse och bete.

Arbetet med stallet pågår för fullt och ambitionen är vi skall kunna visa mer detaljerade skisser och övriga detaljer såsom prisbild och driftform till sommaren 2017.

Till dess så går det bra att anmäla sitt intresse här. Förtur ges till boende i slottsbyn.

Marinan

Till sommarsäsongen 2018 så räknar vi med att slottsbyn utbyggda marina kommer att vara i full drift. Vi kommer att utöka från dagens ca 135 till närmare 360 båtplatser i varierande storlek.

I den nya marinan ändrar vi driftsformen till ett andelsupplägg där man betalar en insats samt en årlig avgift som styrs av storlek på båtplats och om man vill ha både sommarplats och vinterförvaring.

Projekteringen av marinan pågår för fullt och till sommaren 2017 kommer vi att presentera prisbild, driftsform mm.

Om du vill anmäla ditt intresse för en framtida plats så går det fint att skriva upp dig här. Förtur ges till boende i slottsbyn.