Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Steninge Slottsby

Boende och varande i historisk slotts- och kulturmiljö.

Interoc Fastighetsutveckling förvärvar mark i Steninge Slottsby

Steninge Slottsby i Sigtuna, ett stadsutvecklingsprojekt omfattande ca 650 bostäder och ett utvecklat besöksmål, har sålt mark till Interoc Fastighetsutveckling. Bolaget kommer att bygga 29 friliggande villor och 46 stadsradhus. Tomterna ligger i tun fyra i hjärtat av byn.

Steninge Bostadsutveckling förvärvar större markområde i Steninge Slottsby

Steninge Slottsby i Sigtuna, ett stadsutvecklingsprojekt omfattande ca 650 bostäder och ett utvecklat besöksmål, har sålt mark till nybildade Steninge Bostadsutveckling AB.

Stort intresse bland byggherrar för Steninge Slottsby

Steninge Slottsby i Sigtuna, ett nytt stadsutvecklingsprojekt omfattande över 650 bostäder och ett utvecklat besöksmål, har påbörjat försäljning av tomter. Hörnstenarna i projektet är god gestaltning, hållbarhet, mat- och trädgårdskultur.

Driva verksamhet i Steninge Slottsby

När Steninge Slottsby byggs blir Stenladan, logen och byns nya torgpark, den centrala mötesplatsen i byn och hjärtat i utflyktsmålet.